Tutaj jestes: Strona głównaReferencje


Rzeczoznawca majątkowy odznaczony srebrną odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Krzysztof Rożko zdobył  certyfikaty i uprawnienia:
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych (nr 2328) w zakresie szacowania nieruchomości z dn. 24.01.1997r. przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwojku Miast
Biegły sądowy powołany przez Sąd Okręgowy w Katowicach w zakresie: szacowania nieruchomości; wycen wartości aktywów przedsiębiorstw, wycen dla potrzeb sprawozdań finansowych; wycen udziałów w spółkach
Certyfikat REV ( Recognised European  Valuer) wydany przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dn. 01.06.2010r.
- Certyfikaty wydane przez BOMIS. Uczestnictwo w szkoleniu :
          Wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm leasingowych (I 2011r.)
          Ocena poprawności rapotów z wycen wartości maszyn i urządzeń (XII 2010r.)
          Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych etap I i II -  X-XI 2010r.
          Wycena wartości niematerialnych i prawnych, znaków towarowych, marek, know-how, patentów, szkody na znaku towarowym (VI 2007r)
          Wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb firm ubezpieczeniowych
- Certyfikat Akredytowanego Konsultanta (II 1999r.) wydany przez Polska Sieć Doradców
- Certyfikat wydany przez PFSRM : WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW (XI 2006r.)
- Certificate We hereby confirm that Krzysztof Rożko attended a one day conference titled You have a dispute, what do you do? Try Arbitration (VII 2005r.)
- First Certificate In English - (XII 1994r.) University of Cambridge
- Świadectwo ukończenia seminarium nt: Szacowanie Nieruchomości ogrodniczych, parkowych, leśnych i wód użytkowych (XI 1997r.) wydane przez Naczelną Organizację Techniczną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
- Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych nt:
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności (III 2012r ; IV 2000r.)) wydane przez PFSRM
Metody ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości (X 2011r.) wydane przez PTRM
♦ Gospodarowanie przestrzenią "nad" i "pod" gruntem (IX 2011r.) wydane przes ŚSRM
Praktyka ustanawiania oraz wyceny służebności infrastruktury technicznej (V 2011r.) wydane przez Regionalną IzbęHandlu i Przemysłu
Wycena lasów, terenów zielonych i zasiewów w aspekcie odszkodowań spowodowanych budową infrastruktury technicznej (X 2010r.) wydane przez ŚSRM
Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stóp kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji (IV 2010r.) wydane przez PSRWN
Kamienice mieszczańskie (V 2009r.) wydane przez MSRzM
Metody Statystyczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości (IV 2009r.)
Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska i przyrody jako istotny obszar działania rzeczoznawcy majątkowego (IX 2008r.) wydena przez Stow.Rzeczoznawców Majątkowych Woj. Wielkopolskiego
Wycena Nieruchomości w podejściu dochodowym przy zastosowaniu technik komputerowych (II 2005r.) wydane przez PFSRM
Rzeczoznwcy Majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, Wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych (IV 2004r.) wydane przez PFSRM
Planowanie i development na rynku nieruchomości (IV 1997r.)
- DYPLOM zdanego egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa - (VI 1997r.) wydany przez Ministerstwo Skarbu Państwa