Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaWyceny

Wyceny

     

Świadczymy następujące usługi w zakresie wycen:  

1. NIERUCHOMOŚCI

         - gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
         - lokali mieszkalnych i użytkowych
         - domów rodzinnych i wielorodzinnych

            - biurowców, hoteli
         - nieruchomości przemysłowych
         - hali sportowych, stadionów
         - stacji benzynowuch
         - mienia zabużańskie
i inne

2. PRZEDSIĘBIORSTW
       - wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa
         -  środków trwałych i wyposażenia
         - udziałów i akcji spółek akcyjnych, konandytowych, cywilnych, jawnych,
          spółek spółek sp. z o.o. (dla potrzeb fuzji i aportów)
       - wartości niematerialnych i prawnych (patentów, znaków użytkowych, 
          
wynalazków, znaku firmowego itp.)
       - służebności przesyłu     
       - wyceny dotyczące bezumownego korzystania i utraty wartości z tytułu 
          
posadowienia urządzeń obcych
   
         
3. MASZYN I URZĄDZEŃ